Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
ПнВтСрЧтПтСбВс

Фінансово-господарська діяльність

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


 

      Матеріально-технічна  база загальноосвітнього навчального  закладу включає будівлі,  споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні  засоби,  службове  житло,  інші матеріальні цінності,  вартість яких відображено у балансі.

 

      Фінансування   загальноосвітнього   навчального   закладу  здійснюється  його  засновником  (власником) або уповноваженим ним органом відповідно до встановленого законодавством порядку. 
 

     Фінансово-господарська   діяльність    загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.
 

     Джерелами формування кошторису загальноосвітнього навчального закладу є:
   кошти відповідного  бюджету  (для  державних  та  комунальних загальноосвітніх  навчальних закладів)  у розмірі,  передбаченому  нормативами  фінанасування загальної середної освіти
  для забезпечення  навчального  процесу  в  обсязі Державного стандарту загальної середньої освіти;

     кошти фізичних,     юридичних     осіб     (для     приватних загальноосвітніх навчальних закладів);

     кошти, отримані за надання платних послуг;

     доходи від    реалізації    продукції    навчально-виробничих  майстерень,  навчально-дослідних ділянок,  підсобних  господарств, від здачі в аренду  приміщень, споруд, обладнання;

     благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

 

      У  загальноосвітньому  навчальному  закладі  державної чи  комунальної   форми   власності   створюється   фонд    загального обов'язкового    навчання,    який    формується   з   урахуванням  матеріально-побутових потреб учнів за  рахунок  коштів  бюджету  в  розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання,  а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.
     Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на  рахунку  цього навчального закладу в установі банку і витрачаються

відповідно до кошторису, що затверджується директором.
     Облік і використання коштів  фонду  загального  обов'язкового  навчання   здійснюється  цим  навчальним  закладом  відповідно  до законодавства
Витрачання  коштів  фонду  здійснюється  згідно  з  наказом  директора,  який видається на підставі рішення ради цього закладу.

     Контроль за правильним витрачанням  коштів  фонду  загального  обов'язкового  навчання  здійснюють  органи  виконавчої  влади або органи місцевого самоврядування та органи управління освітою.

 

     Порядок   діловодства   і   бухгалтерського   обліку    в  загальноосвітньому навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами  Міністерства  освіти  і  науки  та  інших  центральних  органів виконавчої влади,  яким підпорядковані навчальні заклади.  За рішенням засновника закладу  бухгалтерський  облік  може  здійснюватися  самостійно  або  через  централізовану бухгалтерію.
 

      Загальноосвітній навчальний заклад має  право  згідно  із  законодавством  придбавати  і  орендувати  необхідне обладнання та інші  матеріальні  ресурси,  користуватися  послугами   будь-якого  підприємства,    установи,   організації   або   фізичної   особи, фінансувати  за  рахунок  власних  коштів  заходи,   що   сприяють  поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
 

      Звітність  про  діяльність загальноосвітнього навчального  закладу встановлюється відповідно до законодавства.